Wat zijn voordelen van een SWOT?

 

  1. De bekendheid en eenvoudigheid zijn grote voordelen. Deze zijn meteen al heel belangrijk, want hierdoor is een SWOT analyse heel geschikt om met een groep aan te pakken, ook al is een groep niet gewend aan het werken met modellen en concepten.
  2. Een SWOT analyse levert snel veel nuttige informatie en initiatieven op. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld complexe zaken simpel maken en gezamenlijk zicht te krijgen op oorzaken en gevolgen van genoemde punten. Ook onderlinge verschilpunten kunnen meteen in de juiste context worden besproken.
  3. Een SWOT is heel geschikt om het onderlinge begrip in de organisatie te vergroten en draagvlak te genereren voor plannen en ontwikkelingen.
  4. Een SWOT helpt bij het krijgen van een betere FOCUS. Een SWOT kan slimme keuzes laten zien en daardoor prima helpen en begrip genereren bij besluitvorming tot keuzes waar tijd en middelen het beste kunnen worden ingezet. Een SWOT is bijvoorbeeld heel geschikt om de match te maken tussen de kerncompetenties en de kansen uit de omgeving.
  5. Een SWOT laat goed zien waar de organisatie staat en hoe vanuit de huidige situatie trajecten van resultaatverbetering aangepakt kunnen worden.
  6. Het SWOT analyse proces is meteen al een interventie, er gebeurt meteen al wat in de organisatie.
  7. Een SWOT kan hele duidelijke aanknopingspunten laten zien voor informatiebehoefte (managementinformatie), voor ontwikkeltrajecten (met bijvoorbeeld KPI) en HR-beleid.
  8. Een SWOT proces laat goed zien wat er in de organisatiestructuur, systemen en afspraken aangepast zou kunnen worden om de gewenste ontwikkelingen optimaal te ondersteunen.
  9. Een SWOT analyse proces levert nuttige input aan de leiding en kan bijvoorbeeld bijdragen aan de effectiviteit van het managementteam
  10. Het is heel opbouwend om met een groep medewerkers eens op een andere manier over de organisatie te praten en te denken. Eigenlijk is een SWOT analyse proces een hele gerichte teambuilding activiteit (Team-SWOT), maar dan dus wel met inhoud.

Overigens kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief, hierin tref je voorbeelden en assists aan over Businessmodellen, Innovatie, Implementatie. Dat kan eventueel via deze link

terug naar SWOT-assist