Wat is een SWOT?

SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.
Of in het Nederlands: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. Kennis in inzicht in deze 4 gezichtspunten helpt ‘al eeuwen’ enorm bij bijvoorbeeld:

  • het krijgen van de juiste Focus
  • het nemen van besluiten
  • het oplossen van vraagstukken / probleemoplossing
  • het creëren van draagvlak (als Team-SWOT)

Een SWOT is breed inzetbaar
Een SWOT-analyse wordt vaak ingezet in en voor organisaties, maar kan in bijna elke situatie en voor elk onderwerp behulpzaam zijn. Dit komt doordat de 4 gezichtspunten zeer flexibel zijn te gebruiken en op de specifieke vraag en situatie zijn af te stemmen. Want doorgaans worden Opportunities en Threats (Kansen en Bedreigingen) buiten de organisatie gezocht, ofwel het externe perspectief. De Strenghts en Weaknesses (Sterke en Zwakke punten) betreffen dan de interne kenmerken van een organisatie, het interne perspectief. Maar het is heel handig en zinvol om ‘de mate waarin je invloed op iets hebt’ als grens tussen het interne en het externe perspectief te nemen. Daardoor wordt een SWOT namelijk bijzonder handig en geschikt voor velerlei vraagstukken. Voor elk individu of voor elke groep (bedrijven, teams, groepen, verenigingen, etc. etc.) .

Maar let op: Als je niet oppast, dan eindigt een SWOT in een enorme bak met informatie waar geen touw meer aan vast te knopen is. Want is bijvoorbeeld iets nu een bedreiging of een kans? Soms kan dat allebei en hangt het er maar net vanaf hoe je het bekijkt. SWOT-assist helpt juist om er een succesvolle SWOT van te maken.

terug naar SWOT-assist