Wat is een SWOT?

SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats.
Of in het Nederlands: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen. Kennis in inzicht in deze 4 gezichtspunten helpt ‘al eeuwen’ enorm bij bijvoorbeeld:

 • het krijgen van de juiste Focus
 • het nemen van besluiten
 • het oplossen van vraagstukken / probleemoplossing
 • het creëren van draagvlak (als Team-SWOT)

Een SWOT is breed inzetbaar
Een SWOT-analyse wordt vaak ingezet in en voor organisaties, maar kan in bijna elke situatie en voor elk onderwerp behulpzaam zijn. Dit komt doordat de 4 gezichtspunten zeer flexibel zijn te gebruiken en op de specifieke vraag en situatie zijn af te stemmen. Want doorgaans worden Opportunities en Threats (Kansen en Bedreigingen) buiten de organisatie gezocht, ofwel het externe perspectief. De Strenghts en Weaknesses (Sterke en Zwakke punten) betreffen dan de interne kenmerken van een organisatie, het interne perspectief. Maar het is heel handig en zinvol om ‘de mate waarin je invloed op iets hebt’ als grens tussen het interne en het externe perspectief te nemen. Daardoor wordt een SWOT namelijk bijzonder handig en geschikt voor velerlei vraagstukken. Voor elk individu of voor elke groep (bedrijven, teams, groepen, verenigingen, etc. etc.) .

Maar let op: Als je niet oppast, dan eindigt een SWOT in een enorme bak met informatie waar geen touw meer aan vast te knopen is. Want is bijvoorbeeld iets nu een bedreiging of een kans? Soms kan dat allebei en hangt het er maar net vanaf hoe je het bekijkt. SWOT-assist helpt juist om er een succesvolle SWOT van te maken.

terug naar SWOT-assist

Waarom werkt een SWOT zo goed?

Dat is een goede vraag. Want er bestaan natuurlijk talloze modellen en concepten die ingezet kunnen worden bij de aanpak van een vraagstuk.

Eenvoud en bekendheid
Maar de grote voordelen van een SWOT-analyse zijn de bekendheid en de eenvoud. Daardoor kun je heel snel individueel of met meerdere personen (Team-SWOT) concreet aan de slag en boek je heel snel resultaat.

Flexibel
Bovendien is de opzet van een SWOT heel flexibel. Hierdoor is nagenoeg elk vraagstuk aan te pakken. Wat je in een goed SWOT-proces doet, is het specifiek geschikt maken voor de vraagstelling en de situatie.

Maakt complexe zaken simpel
Een SWOT-analyse zet het verstand en het gevoel effectief aan het werk en helpt door de eenvoudige opzet om complexe zaken precies to-the-point aan te pakken.

Helpt kernoorzaken op te lossen i.p.v. het bestrijden van symptomen
In een goed SWOT-proces wordt achterhaald waar het daadwerkelijk om gaat. Hierdoor wordt het mogelijk om de kernoorzaken aan te pakken in plaats van slechts te reageren op symptomen.

Focus
Een goed SWOT-proces brengt Focus

Er gebeurt meteen al wat
Bij een Team-SWOT wordt meteen draagvlak gecreëerd, maar werkt een SWOT meteen ook al als krachtige Interventie. Er gebeurt dus meteen al wat. Dit blijkt een niet te onderschatten voordeel.

Zo zijn er nog een aantal voordelen van een SWOT-analyse op te noemen. Je kunt het rijtje zelf vast ook wel aanvullen 🙂

terug naar SWOT-assist

Wat zijn voordelen van een SWOT?

 

 1. De bekendheid en eenvoudigheid zijn grote voordelen. Deze zijn meteen al heel belangrijk, want hierdoor is een SWOT analyse heel geschikt om met een groep aan te pakken, ook al is een groep niet gewend aan het werken met modellen en concepten.
 2. Een SWOT analyse levert snel veel nuttige informatie en initiatieven op. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld complexe zaken simpel maken en gezamenlijk zicht te krijgen op oorzaken en gevolgen van genoemde punten. Ook onderlinge verschilpunten kunnen meteen in de juiste context worden besproken.
 3. Een SWOT is heel geschikt om het onderlinge begrip in de organisatie te vergroten en draagvlak te genereren voor plannen en ontwikkelingen.
 4. Een SWOT helpt bij het krijgen van een betere FOCUS. Een SWOT kan slimme keuzes laten zien en daardoor prima helpen en begrip genereren bij besluitvorming tot keuzes waar tijd en middelen het beste kunnen worden ingezet. Een SWOT is bijvoorbeeld heel geschikt om de match te maken tussen de kerncompetenties en de kansen uit de omgeving.
 5. Een SWOT laat goed zien waar de organisatie staat en hoe vanuit de huidige situatie trajecten van resultaatverbetering aangepakt kunnen worden.
 6. Het SWOT analyse proces is meteen al een interventie, er gebeurt meteen al wat in de organisatie.
 7. Een SWOT kan hele duidelijke aanknopingspunten laten zien voor informatiebehoefte (managementinformatie), voor ontwikkeltrajecten (met bijvoorbeeld KPI) en HR-beleid.
 8. Een SWOT proces laat goed zien wat er in de organisatiestructuur, systemen en afspraken aangepast zou kunnen worden om de gewenste ontwikkelingen optimaal te ondersteunen.
 9. Een SWOT analyse proces levert nuttige input aan de leiding en kan bijvoorbeeld bijdragen aan de effectiviteit van het managementteam
 10. Het is heel opbouwend om met een groep medewerkers eens op een andere manier over de organisatie te praten en te denken. Eigenlijk is een SWOT analyse proces een hele gerichte teambuilding activiteit (Team-SWOT), maar dan dus wel met inhoud.

Overigens kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief, hierin tref je voorbeelden en assists aan over Businessmodellen, Innovatie, Implementatie. Dat kan eventueel via deze link

terug naar SWOT-assist

Wat kost SWOT-assist?

SWOT-assist begint met een gratis kennismakingsperiode (4 weken), daarna betaal je naar wat het je waard is.

Je loopt dus geen risico’s, je bepaalt achteraf wat het je waard is en ontvangt daar dan een factuur van. Dat is je tevredenheidsgarantie. Lastig om de waarde vast te stellen? Geen nood, er is ook een indicatie van de kostprijs beschikbaar.

Behalve betalingen in Euro’s op een bankrekening, kan ook betaald worden in crypto currencies als Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) en Gulden (NLG).

terug naar SWOT-assist

Wat wordt bij de voorbereidende vragen gevraagd?

De voorbereidende vragen maken het mogelijk om de SWOT-vragen en het SWOT-proces zodanig op te zetten dat de meeste kans op succes ontstaat. Ook voor de daarop volgende fasen ‘Focus/interpretatie’ en Implementatie.

Ook kun je daar bijvoorbeeld aangeven:

 • of je een en ander op papier wilt, of digitaal
 • hoeveel tijd beschikbaar is
 • hoeveel personen betrokken zijn
 • of je het als workshop wilt inzetten
 • etc
 • etc

terug naar SWOT-assist